Dataprojekt Nordic är en oberoende leverantör av datatjänster och digitala plattformar. Vi vill hjälpa organisationer och andra verksamheter att öka sin tillgänglighet. Vi har lång erfarenhet av bl.a hälso- och sjukvården. Vi driver utvecklingen framåt inom digitalisering. Tillsammans med våra kunder sätter vi kundens kund i fokus och möjliggör morgondagens kund möten.